خیلی سخته که نباید خودت باشی

خیلی سخته که همش حواست باشه که صدمه نخوری چون ضربه آخرت مونده

خیلی سخته منطقت حرف بزنه وقتی هنوز 21 سالته

/ 2 نظر / 2 بازدید
احمد

بی خیال ...! الخیر فی ما وقع.

احمد

نه