بعضی وقتا باید بگی بی خیالشون

لیاقت ندارن

باید بذاری و بری

چوب دو سر سوخته که میگن منم!

دیشب خیلی ناراحت بودم از این حرفاشون ولی امروز فقط حرصم گرفته از حماقت خودم

اصن به جهنم

وقتی یه نفر یه اشتباهو دو بار مرتکب میشه یعنی انتخاب خودشه

دیشب تا یکم حالم خوب شد ، مرضیه زنگ زده کلی حرف زده و چرت و پرت گفته

منم مثه خرا نشستم گریه کردم باز ! :( دوباره احمد اس حرف مفت زده باز گریه کردم

بچه بازیشونو میندزن تقصیر من!!!! گریه کردم ب خاطر خودم که اینا رو داخل آدم حساب میکردم

تا امروز صبح پلک میزدم چشمام میسوخت ، الانم که دست میذارم رو چشام درد میکنه

نمیدونم چرا دیوونه شدم دیشب ، سه ساعت تموم گریه کردم ، های های

تا توی گوشم خیس بود

اینقد از این اخلاقم بدم میاد

تا میگی چه و میشینم گریه میکنم

واقن خسته شدم

/ 0 نظر / 8 بازدید