حس نمی کنم

حتی خواب هایم اعتراض دارند

چه دل بی خیالی دارم 

+ اینو نمیدونم از کجا دراوردم فقط میدونم از خواب پاشدم اینو نوشتم دوباره خوابیدم . :|

/ 0 نظر / 2 بازدید