عاشق اون دانشگاهیم که جو مزخرفش تو گروهشم هست .

 

+ هستم ولی خستم !! :) 
 خداروشکر این روزا خیلی خوب میگذرن و همه چی خوب و آرومه .

+ خدایا شر بدخواهانو به خودشون برگردون .

/ 4 نظر / 13 بازدید
مـیـثــم

بعضی حرف ها مال نگفتن اند .. مال آلوده نشدن در دایره کلمات .. همان جا کنج پستوی دل که باشند حرمت دارند .. زاده که شوند، انگار مرده اند +up [گل]

مـیـثــم

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ ...! ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﭼﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶ ﺍﺳﺖ ﮔﺬﺭﺍ ﻧﯿﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺍﺕ ﻧﮑﺸﺪ ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﺩ ... + up [گل]

الهه

دنیاے بدون تو شباهَت عَجیبــے با این غروب هاے لعنتـے دارد دلـگیـر و دل گیــر و دل گیـر

الهه

دنیاے بدون تو شباهَت عَجیبــے با این غروب هاے لعنتـے دارد دلـگیـر و دل گیــر و دل گیـر