مرضیه : ملیحه چیکار کنم؟

من : میتونی بهش اعتماد کنی ؟

مرضیه : من واقعا دوسش دارم

من : حتی با این اخلاقش ؟

- خوبیاش از بدیاش بیشتره

- پس برا چی باهاش دعوا کردی ؟!

- باید تکلیف دروغا معلوم می شد!

اینجاس که شاعر میگه تو که نمیتونی کار کنی بی جا میکنی اون کارو بکنی

والا به قرآن

/ 0 نظر / 8 بازدید