یه سریایی که میخوای حرف بزنن نمیزنن ، جاش یه سری دیگه سرتو میخورن!

 

+ اعصاب ندارما

/ 0 نظر / 2 بازدید