اگه همه شهرم خالی بشه من هستم !!!

/ 4 نظر / 2 بازدید
تنهاترین تنها

" سکوت " هفتمین سین سفره ی هفت سین امسال من است " عیدت مبارک " + up [گل]

علی

کاروانی در راه است... در راه روزی نو روزگاری نو... مهر دست ماه را به فراز می برد... اکنون علی ساقی عاشقان است! نوروز غدیر ایرانیان مبارک باد[گل][گل][گل]

الهه

هوای مردن بیخ گوش من است... همان جایی که روزی... رد نفس های تو بود....!