یه عالمه حرف داشتم ولی اومدم اینجا همش یادم رفت .

یه جمله ای که روش فکر میکنم اینه که اکثرا از دور قشنگن ، موافقی؟

هیچکس برام جذابیتی نداره ، هیچکس هیچ حرفی و هیچ کاری ....! فک کنم این وضعیت بد باشه

دیشب خواب میدیدم رفته بودیم با دو تا از دوستام یادم نمیاد کیا بودن ولی تا رسیدیم دویدن رفتنو من تنها شدم ، یه جنگل بود با یه مه غلیظ که همه جا رو گرفته بود . یکم اینورتر یه کلبه بود با یکم آب که رو زمین حالت یه دریاچه کوچیکو داشت . رفتم سمت آب که یهو سرمو اوردم بالا یه اسب فوق العاده دیدم که اومده بود آب بخوره ، درست رو به روی من وایساده بود ، ترسید ازم و رفت ، من مات بودم که یهو کنار پام یه چیزی حس کردم یه سگ خیلی کوچیک کنارم بود رفتم اونور که پامو روش نذارم که چندتایی رفتن جلو که آب بخورن ، انگار بد جایی بودم مایه اذیتشون بودم . بعدش یه شیر اومد که ترسیدم رفتم رو ماشین ، هی یه خانومو صدا میزدم می گفتم کجایی ؟ گفت تو کلبه ، جالبیش اینجاس که شیر حرف میزد و تهدید میکرد ، خانوم از تو کلبه بهش تشر میزد که اذیت نکن ! دور زدم کلبه رو رفتم از در جلو برم داخل که انگار تو یه دنیا دیگه وارد شدم خونه از رو به رو فرق میکرد ، رفتم تو ، اول یه با یه خانومی که انگار مستخدم بود سلام کردم یکم رفتم جلو دیدم همون خانومی که صداش میومد نشسته رو صندلی ، نمیتونست تکون بخوره فقط حرف میزد ، رفتم بغلش کردم ، مثل فرشته ها بود یه خانوم مسن با صورت نورانی ، تا بغلش کردم بی اختیار گریم گرفت . کلی تو خواب تو بغلش گریه کردم و آروم شدم .

همه ی خوابمو برا همین نوشتم خاطره . تو واقعیت همچین کسی پیدا میشه ؟ تو رو قرآن برام ننویسین که هست .

-

اگه حس میکنی تنهایی تو این دنیا بدون

یه نفر هست که با خوبیت نفس میگیره

گرچه دل دادی به هرکسی به جز اون اما

دلتو هر جوری هست یه جایی پس میگیره

 یه نفر هست که واسه تو محرم هر رازه

توی آسمون دنیای تو در پروازه

میرسه یه روز جمعه یه نفر که عطرش

 حتی بهتر از گلای نرگس شیرازه

وقتی میرسه تو دنیا بوی یاس می پیچه

یه نفر میاد که عالم پیش اسمش هیچه

اگه حس میکنی تنهایی هنوز ، واسش بخون

تا نمردم از غم دوری، خودت رو برسون

بگو از این همه دوری دل من میگیره

بگو زندگی من با عشق تو زنجیره

بگو بی حضور تو جهان من تاریکه

دیگه این جمعه بیا ، بیا که خیلی دیره

/ 0 نظر / 2 بازدید