نمیدونم چرا نمیتونم جواب بعضیا رو بدم ، نه اینکه بلد نباشما ، احترام نگه میدارم ولی دیگه دارن از شور به درش می کنن !

 + یه سریام هستن از غروره کاذب رنج میبرن .

کاش فقط خودشون رنج میبردن !

/ 0 نظر / 2 بازدید