حماقت

1چی باعث میشه آدم پای چیزی که سرانجامی نداره بمونه؟! 

 

2 خیلی بده تو عصبانیت پلای پشت سرو خراب کردن .        

هیچکس حق نداره اینجوری دل کسیو بشکنه حتی یه بار پلارو خراب نکن

خدایا توکل به نام اعظمت

/ 0 نظر / 23 بازدید