خبر به دورترین نقطه جهان برسد
نخواست او به من خسته - بی گمان - برسد

شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت
کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

چه می کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمر
به راحتی کسی از راه ناگهان برسد...

رها کنی برود از دلت جدا باشد
به آن که دوست تَرَش داشته به آن برسد

رها کنی بروند و دو تا پرنده شوند
خبر به دورترین نقطه جهان برسد

گلایه ای نکنی بغض خویش را بخوری
که هق! هق!... تو مبادا به گوششان برسد

خدا کند ... نه! نفرین نمی کنم ... نکند
به او - که عاشق او بوده ام - زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود
خدا کند که فقط زود آن زمان برسد

نجمه زارع

/ 8 نظر / 2 بازدید
م

زیباست و البته درد ناک!

تمپ

عالی بود این شعر رو قبلا دو سه بار خونده بودم یک بار هم استاد محمد کاظم کاظمی نقدی بر آن کرده بود خدا رحمت کند مرحوم زارع را.

یواشکی

روحش شاد فوقالعاده بود سلامت و ماندگار باشی

مـیـثــــم

درد ِدل کـه می کنــی ضعـف هـایـت را دردهـایــت را می گـذاری تـوی ِسیـنی و تعـارف می کـنی کـه هـر کـدامـش را کـه می خواهنــد بردارند تیــز کننــد تیــغ کننــد و بــزننـد بـه روحـت + up [گل]

مـيـثـم

برای درخت ها عشــــــــق همیـــــشه " نافــــرجام" است ! به آســـــــــمان هم كه برسند به همــــــــدیگر نمی رســـــند مگر اینکه " تبــــــــر " كاری كند ..!! + up [گل]

مـيـثــم

تــــــمام راه را برای آغوشتــــ دویده ام آنوقتــــ تو ... اینگونه دستـــ به سینه ایستاده ای ؟؟ + up [گل]

مـيـثــم

اسم مرا باید در کتاب گینس ثبت کنند مدت هاست دلم هوای تو را دارد و بی هوا نفس می کشم + up [گل]

مـيـثــم

فاصــله ها را بگذار برای خــــودشان تا مــــــیتوانند قـــــد علم کنند چه بــــــاک . . . مــــــا از ورای تمام حــــــصارها بازهم عاشــــــقانه میگوییم + up [گل]