اینقد دوس دارم یه اهنگ کامران هومن بذارم مثل این خول مشنگا

پاشم برا خودم بخونم

همین که هستی بهترینی

بهترینی

بهترینی

همینجوری الکی واسه تعویض روحیه

/ 0 نظر / 9 بازدید