انتظار

انتظار بی خودی از کسی داشتن حماقته

از من میشنوین فقط به خودتون اعتماد کنین ، همه و همه اول و آخر خودشونو ترجیح میدن

بدتر از این اینه که خودشونم توجیه میکنن .

/ 2 نظر / 3 بازدید
تنهاترین تنها

"من" که بروم "او" می آید چه میشد اگر "تو" می ماندی و "او " می رفت؟ آنوقت "تو" می شدی مال "من" ... "او" هم می رفت به درک + up [گل]

تنهاترین تنها

"من" که بروم "او" می آید چه میشد اگر "تو" می ماندی و "او " می رفت؟ آنوقت "تو" می شدی مال "من" ... "او" هم می رفت به درک + up [گل]