نگاهم به زندگی تغییر کرده

دارم به این فکر میرسم عشق و عاشقی همش کشکه!

چرا؟؟!!!!!!!!

نمیخوام اینجوری فک کنم! :(

/ 0 نظر / 2 بازدید