به هر دری میزنم که فکر نکنم

وقتی مینویسم برای خودم حتی ، اینجا که کسی از آشناهام نیست و هیچ کس نمیفهمه در مورد چی حرف میزنم یا چه مرگمه بازم همین که از دلم میان بیرون آروم میشم

چراشو نمیدونم ، گرچه که خودمم نمیدونم چطوریم ، فقط میدونم جواب همه رو میدم خوبم

تظاهر کردن خیلی سخته

یادمه از کلمه بی خیال به شدت بدم میومد ، همین دوسال پیش ، هرکی بهم میگفت ناراحت میشدم ، اما حالا خودم همش میگم بی خیال

/ 0 نظر / 2 بازدید