بلاخره این امتحانای مام تموم شد

بدک نبود فقط خوبه که تموم شد ، از هفته دیگم باید بریم سر کلاس باز !!!! نمیذارن نفس بکشی .

اون استادی که باهام لج بود کار خودشو کرد نمره مو با این که خوب نوشته بودم کم داد ، خدا بگم این عقده ایا رو چیکار کنه ، از یه جا دیگه پرن میان رو این قشر مستضعف خالی میکنن !

اخوانم که تازگی تکلیف فرستاده ، دیوونه زنجیری ، خدا دیگه سر و کارما رو با این نندازه فقط که اصلا قابل تحمل نیست

این ترم فقط 19 واحد تونستم بردارم :((

بقیش به برنامم نمیخورد

+ خوب خوب مثل هیچ وقت

/ 0 نظر / 2 بازدید