نشستم تو سایت دانشگاه ، تو قسمت کارشناسی که منم هیشکی غیر من نیست

از بیکاری اینجام البته

با اینکه خودم دخترم ولی ازهمه ی زنایی که مسئولیت اداری ،آموزشی یا هرچی دارن شدیدا بدم میاد

یعنی خدا نکنه این زنا به یه جایی برسن ، میکشن آدمو

خدا گذر هیچکدوممونو بهشون نندازه

والا

ظهر داریم میریم تولد مهدخت ،‌فردام میریم بیرون

حالم گرفتس حسابی

از دیروز احساس تنهایی مضاعف می کنم

/ 0 نظر / 2 بازدید