یادم باشه حتما حتما ماجرای امروزو رستوران نه نفری نه نه ده نفری و تولدو بنویسم

یعنی آبرو نموند واسمون با بچه ها

جاتون خالی!
توهم زدم باز

با درو دیوار وبم حرف میزنم!lol

/ 0 نظر / 4 بازدید